Stichting Harm Tiesing

Stichting Harm Tiesing

De volledige naam van de “Stichting Harm Tiesing – Historisch genootschap voor de regio Borger”. De term “regio Borger” geeft het gebied aan van de vroegere gemeente Borger: ongeveer het noordelijke deel van de huidige gemeente Borger-Odoorn. Op 13 januari 1986 is de stichting opgericht en draagt de naam van de in Borger geboren en getogen schrijver Harm Tiesing (1853 – 1936). Van zijn hand verschenen meer dan 1000 publicaties, vooral over het volksleven en de landbouw in Oost-Drenthe. Wij willen met deze naam de herinnering aan de markante en voor de historie van Drenthe zo belangrijke figuur levend houden. Het doel van de stichting is de kennis van de geschiedenis van de tot de voormalige gemeente Borger behorende gebieden – na de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998 kortheidshalve genoemd “de regio Borger” – te bevorderen en uit te breiden. Dat trachten zij door het doel te verwezenlijken door onder meer het organiseren van studiedagen waarop door middel van lezingen, dia- en filmvoorstellingen of dergelijke activiteiten bepaalde aspecten uit de geschiedenis van de regio Borger worden belicht. Een van deze studiedagen is de jaarlijks te houden Harm Tiesingdag.

André Rosing

Ook belangstelling?

Het Hunzehuys heeft alle voorzieningen en is erg geschikt voor verenigingen, stichtingen of anderen die op zoek zijn naar ruimte, faciliteiten en een centrale plek in de gemeente Borger-Odoorn. Neem gerust eens contact met ons op.