Het Hunzehuys

MFA Het Hunzehuys

Het Hunzehuys is een multifunctionele accommodatie, een zgn. MFA. Multi-functioneel wil niet alleen zeggen dat er verschillende functies van verschillende organisaties zijn gehuisvest, maar ook dat de verschillende ruimten door meerdere groepen gebruikt kunnen worden. Daardoor is het een open gebouw waar mensen en groepen elkaar tegenkomen en ontmoeten.

Een nieuwe voorziening

Het Hunzehuys is een prachtige nieuwe voorziening voor het dorp Borger en omgeving. Het gebouw biedt onderdak aan drie basisscholen, aan de bibliotheek, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang, aan de peuterspeelzaal en het Sociaal Team en aan het Dorpshuis. Door dit Dorpshuis kunnen veel groepen en verenigingen van het gebouw gebruik maken en is er ruimte voor veel diverse activiteiten.

Plaats en organisatie

Het Hunzehuys ligt aan de Molenstraat in Borger. Architect was De Zwarte Hond uit Groningen. Woningcorporatie Lefier uit Emmen gaf opdracht tot de bouw en is nu eigenaar. De verschillende participanten in het gebouw huren hun deel van Lefier.

Bestuur, beheer en betrokkenen

Het gebouw wordt beheerd door de “Stichting Multifunctionele Accomodaties Borger-Odoorn”. Deze stichting is eindverantwoordelijk voor het gebruik en beheer van de drie MFA’s in de gemeente, te weten:

Het feitelijk beheer en de schoonmaak worden in Borger in Het Hunzehuys verzorgd door het Dorpshuis. Dat betekent dat bij het dorpshuis de beheerder werkt, Luc Zwaneveld. Maar hier werken ook de vier á vijf schoonmaak-medewerksters en de medewerkers voor de horeca. En van belang is ook de inzet van een groot aantal vrijwilligers, die mede als gastvrouw/heer in het centrum zullen werken.

 

De naam Het Hunzehuys

Inwoners van de gemeente werd gevraagd voorstellen te doen voor een passende naam van het gebouw. Uit de inzendingen is de naam Het Hunzehuys gekozen. De naam verwijst naar het riviertje de Hunze, die onder de naam ‘Voorste Diep’ en ‘Achterste Diep’ door onze gemeente stroomt. Maar het is ook een knipoog naar de oude legende waarbij er hier ergens in de directe omgeving een stad ‘Hunsow’ geweest zou zijn.

Verbonden met de omgeving

Bij binnenkomst in het gebouw ziet u een grote foto van het Lofar-gebied, gelegen in het hart van de gemeente Borger-Odoorn. Deze en de rechter losse foto zijn gemaakt door Lenie Doornkamp. De foto met de boom is genomen in het nieuwe natuurgebied ‘Mandelanden’, net buiten Borger, en gemaakt door Johan Russchen. Lenie en Johan zijn leden van Fotoclub Borger-Odoorn. Komt u bij de zalen en andere ruimten van het dorpshuis dan merkt u dat deze namen hebben van vogels die ook in dit gebied voorkomen.